دسته بندی: نقد داستان

0

کلمه خاص ما چیست؟

بررسی داستان کوتاه «آیینه و نقاب» شاهی از طریق شعر و جادوی کلمات قصد دارد که جاودانه شود. لذا به شاعر دربارش امر می‌کند که شعری بگوید؛ شعری که او در آن فاتح جنگ...